Tag Archives: Cuộc chơi đốt tiền

Hàng không: Cuộc chơi ‘đốt tiền’

Thị trường hàng không gần như đóng băng trong 2 tháng khiến các doanh nghiệp hàng không đều cạn kiệt nguồn tiền mặt. Với những hãng đang gặp khó khăn trước đó, dịch Covid-19 tiếp tục giáng thêm một đòn khiến các khoản nợ gia tăng. Cục Hàng không yêu cầu Bamboo báo cáo nợ Cục Hàng không Việt Nam …

Read More »

Call Now