Wednesday , 10 April 2024

Tag Archives: đầu tư nước ngoài

Ngược chiều nới rồi siết, hàng không Việt lo lỡ cơ hội

Từng nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài góp tới 49% vốn vào hàng không Việt Nam, thế nên quy định mới chỉ còn 34% khiến một số chuyên gia nhận xét là “trớ trêu’. Điều này có thể sẽ làm lỡ nhiều cơ hội của hàng không Việt. Đã từng được sở hữu 49% Nghị định 76/2007/NĐ-CP về …

Read More »

Call Now