Tag Archives: Đề xuất giảm nhiều loại phí

Đề xuất giảm nhiều loại phí cho các hãng hàng không

Nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. Dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không vừa được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến các bộ …

Read More »

Call Now