Tag Archives: dịch vụ

Giảm phí, lệ phí một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không

Kể từ hôm nay (27-5), tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không nộp phí bằng 90% mức thu quy định… Ngày 27-5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp …

Read More »

Call Now