Tag Archives: đoàn tiếp viên

Vietnam Airlines tuyển tiếp viên hàng không năm 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển và khai thác trong năm 2016 và các năm tiếp theo, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines thường xuyên tổ chức các đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không. Tiêu chuẩn tuyển dụng TVHK Vietnam Airlines *Đối với các ứng viên mới : – Nữ tuổi từ 20 …

Read More »

Call Now