Tag Archives: độc quyền hàng không

“Thu hút đầu tư, phá vỡ thế độc quyền hàng không”

Phải có cơ chế thu hút đầu tư nhằm phá vỡ thế độc quyền nữa, tạo cú hích để hàng không Việt Nam phát triển lớn mạnh

Đó chính là nhận định của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong báo cáo về kết quả kiểm tra 3 tổng công ty thuộc ngành hàng không Việt Nam. Cụ thể, tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổ công tác cho biết doanh nghiệp hiện quản lý và khai thác 22 cảng hàng …

Read More »

Call Now