Tag Archives: đưa công dân

Việt Nam đưa công dân từ Anh về nước

Việt Nam đã đưa một số công dân Việt Nam từ Anh, bao gồm học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, về nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở …

Read More »

Call Now