Tag Archives: Innovation Airline

Chuyên gia công nghệ: Vietjet là ‘Innovation Airline’

“Vietjet đã sẵn có nội lực và khả năng sáng tạo, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp hãng cải tiến mọi mặt và đạt nhiều thành tựu hơn nữa”, các chuyên gia hiến kế. Ngày 23.8, tại TP.HCM, Vietjet đã chào đón 100 chuyên gia công nghệ, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài đến …

Read More »

Call Now