Tag Archives: kết cấu hạ tầng

Chính phủ vừa ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải đảm bảo 6 nguyên tắc: Mọi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật; Quản lý …

Read More »

Call Now