Tag Archives: kiểm soát dịch

Cảng Hàng không Thọ Xuân tăng cấp độ kiểm soát dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã đặt cấp độ kiểm soát dịch ở mức cao hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, những ngày gần đây cùng với các Cảng hàng không trong cả nước, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Thanh Hoá đã đặt cấp độ …

Read More »

Call Now