Tag Archives: Labour Agreement

Visa mới 482 – Cơ hội nào cho lao động Việt đến Úc..?

Với 2 trong 3 điều kiện của visa 482: Diện Medium-term và Diện Labour Agreement, Huấn Nghệ mong muốn mang đến những cơ hội dành cho nguồn lao động Việt Nam đến Úc trong 4 năm tới. Diện Medium-term: khi chủ lao động muốn tuyển dụng bạn (như là một nhân viên có tay nghề ở nước ngoài) cho khoảng …

Read More »

Call Now