Tag Archives: lệ phí

Giảm phí, lệ phí một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không

Kể từ hôm nay (27-5), tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không nộp phí bằng 90% mức thu quy định… Ngày 27-5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp …

Read More »

Phí chồng phí ở sân bay?

Dù việc thu phí đường dẫn ra vào 21 sân bay trên cả nước đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là vi phạm nhưng với trả lời của Bộ GTVT, nhiều khả năng cái sai sẽ được hợp lý hóa để thu tiếp. Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) vẫn tiếp tục thu phí để mỗi …

Read More »

Call Now