Wednesday , 10 April 2024

Tag Archives: lớn nhất thế giới

Cận cảnh chiếc phi cơ lớn nhất thế giới

Chiếc khinh khí cầu Airlander 10 được chế tạo bởi Hybrid Air Vehicles này còn có tên gọi là “The Flying Bum”. Đây là chiếc phi cơ lớn nhất thế giới với chiều dài khoảng 97,5 m. Bản nâng cấp mới nhất của Airlander 10 cho thấy nó đã tăng 5% so với độ dài khoảng 92 m trước đó. …

Read More »

Call Now