Wednesday , 24 April 2024

Tag Archives: lượng khách

Khách qua cảng hàng không tăng mạnh, đạt hơn 52,8 triệu

6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 52,8 triệu

Tin từ Cục Hàng không VN, 6 tháng đầu năm, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt hơn 223 nghìn chuyến, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2017. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 52,8 triệu khách, tăng 14% so với cùng kỳ. Hàng hoá thông qua đạt 726 nghìn tấn, tăng 9,4%. Cũng …

Read More »

Call Now