Tag Archives: Máy bay không cửa sổ

Máy bay không cửa sổ- tương lai của vận chuyển hàng không?

Máy bay không cửa sổ sẽ có màn hình cảm ứng khắp toàn bộ khoang hành khách, mỗi hành khách sẽ có một cửa sổ ảo ở bên mình. Kể từ phương tiện di chuyển bằng máy bay được phát minh, du khách thường xuyên tranh giành vị trí ngồi bên cửa sổ. Việc này có thể sẽ chấm hết. …

Read More »

Call Now