Tag Archives: MC99

Hàng không Việt Nam gia nhập Công ước Montreal, khách lợi gì?

Mới đây, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã nhận được văn kiện gia nhập Công ước Montreal 1999 (MC99) về Thống nhất một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không của Việt Nam. Theo quy định của Công ước, bắt đầu từ ngày 26-11-2018, Công ước sẽ có hiệu lực đối với …

Read More »

Call Now