Tag Archives: miễn phí xa ra vào

Miễn phí xe ra vào sân bay 10 phút: Khó khả thi!

Nếu chỉ miễn phí cho xe ra vào sân bay trong 10 phút có thể gây xáo trộn, dẫn đến mất trật tự nhất là vào giờ cao điểm Trong cuộc họp mới đây về việc thu phí đường dẫn vào các cảng hàng không, sân bay của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Bộ trưởng Bộ …

Read More »

Call Now