Tag Archives: Miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút

Miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút

Kế hoạch miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút đã được Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) xây dựng và dự kiến áp dụng ngay tháng 1-2020. Doanh nghiệp này đang quản lý 22 sân bay trên cả nước. Thu phí theo phương án block time Theo ghi nhận của TCHK trong thời gian 2 tháng gần …

Read More »

Call Now