Tag Archives: Mở rộng cảng hàng không Điện Biên

Dự án Mở rộng cảng hàng không Điện Biên: ACV quyết không buông, mặc cho hiệu quả tài chính thấp

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) chấp nhận phân kỳ, giảm quy mô đầu tư để nâng tính khả thi tài chính với mục tiêu giữ bằng được Dự án Mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Co gọn quy mô Sự quyết tâm giữ cảng hàng không Điện Biên tiếp tục nằm trong hệ thống 21 …

Read More »

Call Now