Tag Archives: muốn xây dựng mối quan hệ nhiều mặt

Boeing muốn xây dựng mối quan hệ nhiều mặt với Trung Quốc

Stan Deal, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes, cho biết, Boeing mong muốn xây dựng mối quan hệ nhiều mặt với Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, ông Deal nhấn mạnh, Trung Quốc là “khách hàng quan trọng, một đối tác chủ chốt và cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng …

Read More »

Call Now