Tag Archives: nhận hỗ trợ tài chính

Hãng hàng không El Al nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ israel

Hãng hàng không El Al của Israel đã chấp thuận gói cứu trợ tài chính của chính phủ nhằm mở đường cho kế hoạch tái cấu trúc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố chính thức, hội đồng quản trị hãng hàng không El Al đã nhất trí nhận gói hỗ trợ tài chính của chính …

Read More »

Call Now