Home » Tag Archives: PJICO

Tag Archives: PJICO

Doanh thu bảo hiểm PJICO tăng 10% trong 5 tháng 2018

5 tháng 2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đạt tổng doanh thu bảo hiểm gốc 1050,8 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2017… 5 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đạt tổng doanh thu bảo hiểm gốc 1050,8 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ ...

Read More »