Tag Archives: SSA

Chính phủ Nam Phi cứu hãng hàng không quốc gia SAA

Chính phủ Nam Phi vừa giải ngân 343 triệu USD để “cứu” hãng hàng không quốc gia South African Airways (SAA) hiện đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề. Số tiền trên sẽ được sử dụng để chi trả những khoản nợ quá hạn cũng như để thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa hãng hàng không ngót 100 …

Read More »

Call Now