Thursday , 28 September 2023

Tag Archives: suất ăn hàng không

Tăng giá suất ăn trên máy bay: Độc quyền và áp đặt

Giá suất ăn trên máy bay sẽ tăng lên mức 75.000 - 100.000 đồng theo đề xuất của Bộ GTVT.

Giá nhượng quyền khai thác cung cấp thức ăn hàng không sẽ tăng lên mức từ 75.000 – 100.000 đồng/suất cho mỗi chuyến bay là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư Quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Bộ GTVT vừa trình Chính phủ. Tăng giá dựa trên doanh thu …

Read More »

Tăng suất ăn máy bay, khách sẽ ‘xài’… mì tôm ?

Theo ý kiến của nhiều hành khách, họ không đồng tình với việc tăng giá suất ăn lên vì hiện nay đã cao. Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Theo đó, Bộ đề xuất giá nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc …

Read More »

Call Now