Tag Archives: thiết lập tiêu chuẩn chung

Singapore và EU thiết lập tiêu chuẩn chung về đi lại hàng không

Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu sẽ phối hợp để thiết lập những tiêu chuẩn chung nhằm thúc đẩy đi lại an toàn bằng đường không. Theo phóng viên tại Singapore, Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh …

Read More »

Call Now