Tag Archives: Trần Trọng Kiên

Sếp thủy phi cơ Hải Âu Trần Trọng Kiên lập công ty hàng không

(TCHK)- Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiên Minh Group, đồng thời là giám đốc Công ty Thủy phi cơ Hải Âu, vừa thành lập Công ty Cổ phần Hàng không Thiên Minh Công ty Cổ phần Hàng không Thiên Minh (Thien minh aviation joint stock company – TMAV JSC) vừa được cấp giấy chứng nhận …

Read More »

Call Now