Tag Archives: trở thành phi công

Những tố chất cần có để trở thành phi công

Ngoài đam mê, việc đảm bảo tiêu chuẩn về thể chất, hoàn thành khoá huấn luyện và tích luỹ đủ số giờ bay là những yếu tố tiên quyết để trở thành phi công. Boeing từng dự báo, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ cần khoảng 244.000 phi công mới trong 20 năm tới. Cơ hội nghề …

Read More »

Call Now