Tag Archives: tuột dốc

Tốc độ tăng trưởng hàng không nội địa tuột dốc

Ông Leslie Stephens (bìa phải), Giám đốc Điều hành Jetstar Pacific

Ông Leslie Stephens, Giám đốc Điều hành Jestar Pacific: Thị trường nội địa của ngành hàng không Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại. Thay vì trung bình 30% như năm năm trước, năm nay tỉ lệ tăng trưởng chỉ là 14% đến 15%. Trong vài năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của thị trường hàng không Việt Nam …

Read More »

Call Now