Thu tiền xe vào sân bay nếu quá 10 phút, phí tăng dần theo block thời gian

Phương án thu phí dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo nguyên tắc block thời gian. Thu tiền xe vào sân bay nếu quá 10 phút, phí tăng dần theo block thời gian.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2569 ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Việt Nam (ACV).

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này trước đó, Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2012-2017, ACV đã hạch toán kế toán số tiền này, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính và đã nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo đúng quy định.

Sẽ thu tiền xe vào sân bay nếu quá 10 phút, phí tăng dần theo block thời gian (ảnh: VOV)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ GTVT về phương án thực hiện thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo nguyên tắc thu theo block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho block đầu tiên dự kiến 10 phút đầu tiên).

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục để thống nhất phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Hồi cuối tháng 8, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ GTVT đã đề xuất phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không.

Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án không thu tiền đối với xe ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định (dự kiến 10 phút); những xe ô tô ra vào cảng quá thời gian 10 phút sẽ thu tiền như dịch vụ sân đậu ô tô.

Bộ GTVT đã chỉ đạo ACV khẩn trương hoàn thiện hệ thống kiểm soát xe ô tô ra vào nhà ga và xây dựng phương án thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không, báo cáo Bộ GTVT để Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính.

Cùng đó, Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan tham mưu nghiên cứu, xem xét bổ sung danh mục giá dịch vụ phi hàng không liên quan đến đường dẫn vào nhà ga và sân đậu ô tô vào danh mục giá do Bộ GTVT quy định khung giá.

Hiện nay, ACV đang khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe ô tô ra, vào nhà ga và xây dựng phương án thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không (dự kiến hoàn thành trong năm 2020).

Tuy nhiên, theo báo cáo của ACV, việc xây dựng giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cần phải đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên đối với hệ thống đường dẫn này, đặc biệt nâng cao vai trò đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng tuyến cũng như tích lũy để cải tạo, nâng cấp và đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người sử dụng.

ACV kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận phương án thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không trong thời gian tới như sau: Thu theo thời gian (block thời gian) và giảm giá khoảng từ 20% đến 50% đơn giá đang áp dụng cho block đầu tiên (dự kiến 10 phút đầu tiên). Mức giảm giá này đảm bảo cho ACV đủ nguồn thu để bù đắp chi phí khai thác thường xuyên và tích lũy tái đầu tư trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now