Thụy Điển nói một phi cơ quân sự Nga suýt đâm vào máy bay chở khách trên không phận miền nam nước này.

Thụy Điển nói một phi cơ quân sự Nga suýt đâm vào máy bay chở khách trên không phận miền nam nước này.

Thụy Điển nói một phi cơ quân sự Nga suýt đâm vào máy bay chở khách trên không phận miền nam nước này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now