Thursday , 21 September 2023

Trao đổi ý kiến thực hiện Hiệp định VTHK Việt Nam – Căm-pu-chia

Ngày 12/12, tại Tp. Hồ Chí Minh,Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với Cục Hàng không dân dụng Căm-pu-chia (SSCA) để rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện Hiệp định vận chuyển hàng không song phương ký ngày 19/3/1996 và triển khai các thỏa thuận về hợp tác đào tạo, thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai Cục Hàng không trong giai đoạn 2015-2016.
Đoàn công tác của SSCA do ngài Mao Havannall, Quốc vụ khanh Căm-pu-chia làm trưởng đoàn. Đoàn Cục HKVN do ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục HKVN làm trưởng đoàn.
Đoàn công tác của SSCA do ngài Mao Havannall, Quốc vụ khanh Căm-pu-chia làm trưởng đoàn. Đoàn Cục HKVN do ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục HKVN làm trưởng đoàn.
Đoàn công tác của SSCA do ngài Mao Havannall, Quốc vụ khanh Căm-pu-chia làm trưởng đoàn. Đoàn Cục HKVN do ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục HKVN làm trưởng đoàn.
 Mục tiêu của phía Việt Nam tại vòng trao đổi ý kiến này là mở rộng Bảng đường bay khai thác nhằm tạo điều kiện cho Vietnam Airlines tăng cường khai thác từ các sân bay quốc tế mới của Việt Nam tới các sân bay quốc tế của Căm-pu-chia, đặc biệt là sân bay quốc tế Siem Reap.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không hai nước, hai Đoàn đã thống nhất dự thảo Biên bản ghi nhớ (MOU) mới để thay thế các MOU trước đây giữa nhà chức trách hàng không hai nước.MOU mới sẽ được ký vào thời gian thích hợp.
Nội dung của Dự thảo MOU được thống nhất như sau:
Chỉ định hãng hàng không
Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác, khai thác của các hãng hàng không hai nước, đoàn Việt Nam đã chỉ định Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines và VietJet Air là các hãng hàng không được chỉ định của Việt Nam khai thác các đường bay giữa hai nước. Về phía Căm-pu-chia, bạn đã chỉ định các hãng hàng không Cambodia Angkor Air, Skywing Asia Airlines, Apsara International Airlines and Basaka Air khai thác các đường bay giữa hai nước.
Các quy định về khai thác
Hai bên đã thống nhất các quy định về tải cung ứng đối với vận chuyển hành khách, hàng hóa, theo đó các hãng hàng không được chỉ định của mỗi bên được phép khai thác thương quyền 3, 4 không hạn chế giữa hai nước.
Các hãng hàng không Việt Nam được phép khai thác không hạn chế giữa các điểm tại Việt Nam và Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk và các sân bay khác theo sự lựa chọn của hãng hàng không.
Các hãng hàng không Căm-pu-chia được phép khai thác không hạn chế giữa các điểm tại Căm-pu-chia và Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Cần Thơ và các sân bay khác theo sự lựa chọn của hãng hàng không.
Các hãng hàng không hai bên được phép khai thác thương quyền 5 không hạn chế giữa các nước trong ASEAN.
Thoả thuận về hợp tác liên danh
Các hãng hàng không chỉ định được phép liên danh với các hãng hàng không cùng bên, các hãng hàng không của quốc gia bên kia và các hãng hàng không của quốc gia thứ 3.
Trong khi chờ MOU mới có hiệu lực, để tạo điều kiện cho Vietnam Airlines khai thác đường bay Phú Quốc- Siem Reap, phía Căm-pu-chia sẽ cấp phép theo từng tháng dưới hình thức thuê chuyến (series charter flights) để Vietnam Airlines có thể khai thác đường bay này từ ngày 18/12/2014.
Về đề nghị trao đổi thương quyền 5 tới các điểm ngoài ASEAN của Căm-pu-chia và đề nghị liên danh nội địa của phía Việt Nam, hai Trưởng đoàn đã ghi nhận và tiếp tục xem xét.
Trên tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai Cục Hàng không, hai bên cũng trao đổi về hoạt động hợp tác đào tạo chuyên gia thuộc các lĩnh vực an toàn hàng không, khí tượng… nhằm thực hiện các nội dung hai bên đã ký kết tại Biên bản ghi nhớ giữa Cục HKVN và SSCA về tăng cường hợp tác đào tạo và công tác giám sát an toàn hàng không ký ngày 29/7/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now