Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch “thông minh” thời 4.0

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với MobiFone tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” .

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thư ký VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh “ngành ngành số hóa”, việc ứng dụng thương điện tử vào ngành du lịch trở thành điều kiện tất yếu để tạo nên nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Để tồn tại, thích nghi và phát triển các doanh nghiệp du lịch buộc phải “nâng cấp”, tăng năng lực cạnh tranh bằng việc ứng dụng những giải pháp công nghệ các sản phẩm du lịch cũng như hoạt động kinh doanh”.

Tổng Thư ký VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội thảo
Tổng Thư ký VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các ứng dụng, sản phẩm công nghệ giúp ngành Du lịch đi tắt, đón đầu trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những chiến lược phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp ngành Du lịch tiếp cận với những thông tin mới nhất từ các cơ quan uy tín về lĩnh vực của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tìm hiểu, ứng dụng công nghệ thông tin giúp tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc từ đó gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với chủ đề tham luận “Du lịch Việt Nam và yêu cầu phát triển một số sản phẩm ứng dụng công nghệ tiếp cận cách mạng 4.0”, ông Vũ Quốc Trí – đại diện Tổng Cục Du lịch chia sẻ: Quan điểm Tổng Cục Du lịch là ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu và giải pháp đột phá; kết nối đồng bộ các lĩnh vực trong du lịch, phục vụ nhu cầu thị trường theo xu hướng cá nhân hóa; Nhà nước đóng vai trò định hướng , tạo điều kiện thuận lơi thu hút các hoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia; huy động nguồn lực của xã hội , phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp.

Để tiếp cận với Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Du lịch cần phải nâng cao năng lực đặc biệt là năng lực cạnh tranh dựa trên các chương trình chiến lược phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin để nang cao hiệu quả, tạo môi trường hệ sinh thái du lịch thông minh; số liệu hóa dữ liệu…

Bên cạnh đó, ông Vũ Quốc Trí cũng đưa ra một số vấn đề với nhà quản lý đó là: Cần phải nhận thức thay đổi, thích ứng kịp thời với sự thay đổi hành vi của khách; có chính sách thông tin, quảng bá, tạo thuận lợi cho khách du lịch đến các điểm đến phụ cận; phát triển và hoàn thiện các phần mền ứng dụng và cơ sở dữ liệu quốc gia. Nhằm cung cấp thông tin và tương tác hiệu quả giữa khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan quản lý; xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, hỗ trợ khởi nghiêp; hỗ trợ công nghệ ứng dụng mới; chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiêp 4.0.

Tại hội thảo, đại diện MobiFone cũng chia sẻ những giải pháp công nghệ thông tin mới hỗ trợ các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, đại lý bán vé lữ hành nhằm giải quyết bài toán tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành Du lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now