Vận tải hàng không hỗ trợ 65,5 triệu việc làm trên toàn thế giới

Hơn 10 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực vận tải hàng không, góp phần đảm bảo thực hiện mỗi ngày 120.000 chuyến bay một cách an toàn, với 12 triệu lượt hành khách.

Phóng viên tại Geneva dẫn một báo cáo mang tên “Hàng không: Những lợi ích quốc tế” (Aviation: Benefits Beyond Borders) được công bố ngày 2/10 của Nhóm hành động vận tải hàng không (ATAG), cho biết ngành vận tải hàng không toàn cầu hỗ trợ 65,5 triệu việc làm và các hoạt động kinh tế toàn cầu trị giá 2.700 tỷ USD.

Báo cáo này tìm hiểu vai trò cơ bản của hàng không dân dụng trong xã hội ngày nay và xem xét các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của ngành công nghiệp này.

Vận tải hàng không hỗ trợ 65,5 triệu việc làm trên toàn thế giới.
Vận tải hàng không hỗ trợ 65,5 triệu việc làm trên toàn thế giới.

Nhân dịp công bố báo cáo nói trên tại Hội nghị thượng đỉnh hàng không bền vững toàn cầu ATAG tại Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc điều hành ATAG, ông Michael Gill cho rằng : “Hãy lùi lại một bước và suy ngẫm về cách thức mà những tiến bộ trong vận tải hàng không đã thay đổi cách các cá nhân và doanh nghiệp tương tác với nhau – những tác động mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay thật là phi thường. Nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới hơn trước đây đang tận hưởng một cách thức di chuyển an toàn, nhanh chóng và hiệu quả”.

Hơn 10 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực vận tải hàng không, góp phần đảm bảo thực hiện mỗi ngày 120.000 chuyến bay một cách an toàn, với 12 triệu lượt hành khách.

Chuỗi cung ứng với nghĩa rộng hơn, các tác động về kinh tế và việc làm trong lĩnh vực du lịch được hiện thực hóa bởi vận tải hàng không cho thấy ít nhất 65,5 triệu việc làm và 3,6% hoạt động kinh tế toàn cầu được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp vận tải hàng không.

Báo cáo cũng xem xét hai kịch bản tương lai về tăng trưởng lưu thông hàng không và các lợi ích liên quan về công ăn việc làm và kinh tế.

Với cách tiếp cận mở và thị trường tự do, tăng trưởng vận tải hàng không sẽ hỗ trợ khoảng 97,8 triệu việc làm và các hoạt động kinh tế trị giá 5.700 tỷ USD vào năm 2036.

Tuy nhiên, nếu các chính phủ trên thế giới tiến hành các chính sách đơn phương và bảo hộ, số lượng việc làm và giá trị các hoạt động kinh tế mà ngành vận tải hàng không hỗ trợ sẽ ít đi tới 12 triệu việc làm và 1.200 tỷ USD giá trị hoạt động kinh tế.

Báo cáo của ATAG nhấn mạnh : “Bằng cách làm việc cùng nhau, học hỏi từ các nền văn hóa của nhau và tham gia vào giao dịch mở, chúng ta không chỉ tạo ra các cơ hội kinh tế mạnh mẽ hơn, mà còn duy trì điều kiện cho các tương tác hòa bình trên toàn thế giới. Ngành hàng không là động cơ chủ yếu cho kết nối tích cực này”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now