Home » Quốc Nội » Vietjet Air đặt mục tiêu lãi từ vận tải hàng không đạt 3.800 tỷ đồng năm 2019

Vietjet Air đặt mục tiêu lãi từ vận tải hàng không đạt 3.800 tỷ đồng năm 2019

Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet; mã Ck: VJC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Năm 2019, Vietjet đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không lên 42.250 tỷ đồng và lợi nhuận từ vận tải hàng không là 3.800 tỷ đồng.

Báo cáo tại đại hội của Vietjet cho biết, trong năm 2018, Vietjet vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách trên toàn mạng bay; thực hiện gần 118.923 chuyến bay, với 261 nghìn giờ khai thác an toàn, hệ số sử dụng ghế đạt 88,06%; độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64% và các chỉ số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong năm 2018, Vietjet mở thêm 1 đường bay nội địa và 22 đường bay quốc tế.

Năm 2018, doanh thu vận tải hàng không đạt 33.779 tỷ đồng, tăng 49,8% so với năm trước và đạt 112,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận vận tải hàng không trước thuế tăng trưởng 48,9% so với năm trước. Doanh thu phụ trợ đạt 8.410 tỷ đồng, tăng trưởng 53,5% so với năm trước.

Cơ cấu doanh thu phụ trợ trong tổng doanh thu vận chuyển hàng không cũng có sự chuyển dịch, tăng từ 24,5% năm 2017 lên 25,4% năm 2018, do đẩy mạnh các hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế, hoàn chỉnh hạng vé SkyBoss; đồng thời đa dạng hoá các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng như dịch vụ ưu tiên, dịch vụ chọn chỗ ngồi, thực đơn bán hàng trên chuyến bay,…

Tại thời điểm niêm yết vào đầu năm 2017, là 1 công ty đi đầu IPO theo tiêu chuẩn quốc tế (Reg S), Vietjet đặt kế hoạch tăng trưởng cho 3 năm 2017 – 2019, với mục tiêu tổng doanh thu đạt 147.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 2018 đạt 7.801 tỷ đồng.

Kết quả vượt hơn dự báo trong bản cáo bạch khi chỉ trong 2 năm, Vietjet đã đạt doanh thu 95.879 tỷ đồng và 10.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 9.850 đồng cho năm 2018.

Với kết quả tích cực, đại hội cổ đông Vietjet đã thông qua quyết định mức cổ tức 2018 là 55%, bao gồm tiền và cổ phiếu.

Sang năm 2019, với kế hoạch tiếp tục mở thêm hơn 20 đường bay quốc tế, chuyên chở gần 28 triệu lượt khách, Vietjet đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu vận tải hàng không lên 42.250 tỷ đồng và lợi nhuận từ vận tải hàng không là 3.800 tỷ đồng.

Kế hoạch tiếp tục đặt trọng tâm vào việc mở rộng các đường bay quốc tế giúp Vietjet tăng cường doanh thu ngoại tệ từ bán vé, có lợi thế giá nhiên liệu quốc tế thấp hơn trong nước, cũng như tăng tỷ trọng doanh thu các mặt hàng phụ trợ vốn có tỷ suất lợi nhuận cao từ phân khúc khách hàng có thu nhập cao.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo định hướng phát triển 3 năm tới của Vietjet. Trong giai đoạn 3 năm tiếp theo, Vietjet đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu về lượng khách vận chuyển nội địa; mở rộng hiệu quả các đường bay quốc tế; xem xét các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ga, dịch vụ kỹ thuật, mặt đất, đào tạo, phát huy hiệu quả, lợi thế, kinh nghiệm của hãng hàng không./.