Vietnam Airline tuyển tiếp viên hàng không 2015

Vietnam Airline tuyển tiếp viên hàng không 2015 . Ứng viên trúng tuyển được Vietnam Airlines tài trợ khóa đào tạo từ 2-4 tháng để trở thành tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

Vietnam Airlines tuyển tiếp viên hàng không 2015
Vietnam Airlines tuyển tiếp viên hàng không 2015

Call Now