Saturday , 24 February 2024

Vietnam Airlines được duyệt phương án cổ phần hóa

Hầu hết các đề xuất ưu đãi do hãng trình lên như giữ lại thặng dư vốn, bảo lãnh mua máy bay…  đều được chấp thuận

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, trong ngày 10/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1611 phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Phương án được phê duyệt hầu như không có gì thay đổi so với đề xuất trong tờ trình mà Bộ Giao thông Vận tải gửi lên trước đó.

Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines.
Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines.

Theo đó, một số đề xuất của Vietnam Airlines trong tờ trình đã được chấp thuận, như xin được giữ lại thặng dư vốn bán ra sau cổ phần hóa; tiếp tục được bảo lãnh miễn phí 100% vốn vay mua máy bay, bao gồm cả vay tín dụng xuất khẩu và vay thương mại.

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) được kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện nay và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Phần vốn Nhà nước hiện tại sẽ được giữ nguyên, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vietnam Airlines có vốn điều lệ 14.101,84 tỷ đồng, tương ứng 1.410 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa được dự kiến do Nhà nước nắm giữ 75% (tương ứng 1,057 tỷ cổ phần). Có 20,8 triệu cổ phiếu được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (chiếm 1,475% vốn điều lệ); 705.092 cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn (chiếm 0,05%); 282 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (20%); 49 triệu cổ phần bán đấu giá công khai (3,475%).

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần. Còn Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là Bộ Giao thông vận tải. Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 10.180 người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần.

Thanh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now