Home » Quốc Nội » Vietnam Airlines mời thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ diệt công trùng trên máy bay

Vietnam Airlines mời thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ diệt công trùng trên máy bay

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ diệt gián, diệt côn trùng định kỳ trên toàn đội tàu bay giai đoạn từ 01/01/2019-31/12/2021. Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào dịch vụ, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Ông Nguyễn Tuấn Cường – Ban Kỹ thuật, email: [email protected]

Bà Trần Thị Phương Liên– Ban Kỹ thuật, email: [email protected]

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375.