Chiếc máy bay Airbus A350 sơn chữ Vietnam Airlines đang được hoàn thiện tại nhà máy ở Toulouse, Pháp.

Chiếc máy bay Airbus A350 sơn chữ Vietnam Airlines đang được hoàn thiện tại nhà máy ở Toulouse, Pháp.

Chiếc máy bay Airbus A350 sơn chữ Vietnam Airlines đang được hoàn thiện tại nhà máy ở Toulouse, Pháp.

Call Now