Bà Cho đã có hai lần xin lỗi công khai kể từ sau khi xảy ra vụ việc trên chuyến bay New York-Incheon.

Bà Cho đã có hai lần xin lỗi công khai kể từ sau khi xảy ra vụ việc trên chuyến bay New York-Incheon.

Bà Cho đã có hai lần xin lỗi công khai kể từ sau khi xảy ra vụ việc trên chuyến bay New York-Incheon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now