Nóng bức, chậm trễ trong khâu làm thủ tục là nguyên nhân khiến Nội Bài lọt “top” 10 sân bay tệ nhất châu Á.

Nóng bức, chậm trễ trong khâu làm thủ tục là nguyên nhân khiến Nội Bài lọt "top" 10 sân bay tệ nhất châu Á.

Nóng bức, chậm trễ trong khâu làm thủ tục là nguyên nhân khiến Nội Bài lọt “top” 10 sân bay tệ nhất châu Á.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now