Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Hà Nội – Đà Lạt của Jetstar Pacific vừa đáp xuống sân bay Liên Khương (Đà Lạt) ngày 1-6.

Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Hà Nội - Đà Lạt của Jetstar Pacific vừa đáp xuống sân bay Liên Khương (Đà Lạt) ngày 1-6.

Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Hà Nội – Đà Lạt của Jetstar Pacific vừa đáp xuống sân bay Liên Khương (Đà Lạt) ngày 1-6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now