Airbus kỳ vọng tăng mạnh doanh số A320 Neo sau triển lãm tại Paris.

Airbus kỳ vọng tăng mạnh doanh số A320 Neo sau triển lãm tại Paris.

Airbus kỳ vọng tăng mạnh doanh số A320 Neo sau triển lãm tại Paris.

Call Now