Friday , 23 February 2024

Ý nghĩa ký hiệu đặc biệt quanh đường băng sân bay

Đường băng được trang bị hàng loạt đèn, biển báo và vạch kẻ để chỉ dẫn cho phi công cất hạ cánh đúng hướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now